Izbor tretjega predmeta za NPZ v 9. razredu

3.9.2018
Izbrani predmet, iz katerega bodo učenci 9. razredov osnovne šole Ledina opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2018/2019, je FIZIKA.