Izlitje vode na OŠ Ledina

10.10.2018
Ko so ledinski učenci že bili na zasluženih počitnicah, je v začetku julija 2018 v 2. nadstropju šole počil ventil na protipožarnem hidrantu. Izteklo je približno 300 kubičnih metrov vode. Voda je iz drugega nadstropja pronicala v prostore v prvem nadstropju in v pritličju. Povzročila je ogromno škodo v desetih učilnicah, srednji telovadnici, knjižnici in gospodinjski učilnici. Škoda bo presegla zavarovalno vsoto 100.000 evrov.

Stoječo vodo v vseh treh etažah so takoj po odkritju poplave izčrpali gasilci, že naslednji dan pa smo pričeli s sanacijo. Najprej je bilo potrebno prostore izsušiti, kasneje pa je potekalo brušenje ter lakiranje parketa, beljenje in menjava pohištva. Preveriti je bilo potrebno tudi električno napeljavo in računalniško opremo ter jo po potrebi zamenjati.

Zagotovo je največjo škodo utrpela knjižnica. Odpisati je bilo potrebno približno 2000 razmočenih knjig, ki jih je po nekaj dneh napadla tudi plesen. Knjige, ki smo jih uspeli pravočasno rešiti, smo preselili v srednjo telovadnico, kjer smo tudi uredili začasno knjižnico. Od 2. oktobra naprej imajo učenci možnost izposoje. Potrudili se bomo, da bomo knjižnico čim prej preselili nazaj na svoje mesto. Prav tako pa je uničen tudi večji del gospodinjske učilnice. Teoretični del pouka v učilnici že poteka, s praktičnim pa bomo začeli takoj, ko bomo dobili nove aparate.

Vodstvo si je prizadevalo, da bi šolo do 3. septembra pripravili za pouk. To nam je tudi uspelo. Čeprav je od poplave minilo že več kot tri mesece, pa s sanacijami še nismo končali. Dela se bodo nadaljevala v vmesnih tedenskih počitnicah in nekaj vikendih vse do prihodnjega poletja, potrebno je namreč ponovno beljenje nekaterih prostorov, popravilo poškodb tal na hodnikih, popravilo ali zamenjava nekaj vrat …

Mestna občina Ljubljana je odobrila celovito prenovo gospodinjske učilnice in knjižnice, česar smo zelo veseli. Spomin na »poletne avanture« knjižnice je v verze prelila gospa Dragica Kunaver.