Popestrimo Osnovno šolo Ledina

30.4.2012
Osnovna šola Ledina je, s partnersko šolo Osnovno šolo Majde Vrhovnik, uspešno kandidirala na prvem razpisu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za izvajanje programa Popestrimo šolo. Program bo sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Učenci bodo imeli možnost vključitve v najrazličnejše aktivnosti. Izvajali bomo individualno delo z učenci oz. delo v manjših skupinah učencev za doseganje boljših učnih dosežkov, mentorske oblike dela, počitniške dejavnosti in počitniško varstvo ter druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki niso del rednega izobraževalnega programa ter se ne financirajo iz javnih sredstev.

Nove pedagoške strategije in oblike dela bodo prispevale k razvoju ključnih kompetenc: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje.

O aktivnostih vas bomo obveščali na šolski spletni strani:
Program / Projekti / Popestrimo OŠ Ledina

Prepričani smo, da boste aktivnosti programa Popestrimo Osnovno šolo Ledina sprejeli kot priložnost za napredek vašega otroka in ga spodbudili k vključitvi.

Marija Valenčak, ravnateljica