Sklep ministra o izboru predmetov za NPZ v 9. r.

4.9.2012
Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2012/2013, so: zgodovina, geografija, tuji jezik ter tehnika in tehnologija.
V mesecu marcu bo s posebnim sklepom določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni osnovni šoli.