Zbiranje odpadnega papirja za pevske stopničke

4.10.2012
Akcija bo potekala v torek in sredo, 16. in 17. oktobra 2012:
zjutraj (od 7.00 do 8.45) in popoldne (od 15.00 do 17.00).
Zabojnik bo stal na šolskem igrišču. Papir bomo zbirali brez tehtanja, vodili pa bomo poimensko evidenco sodelujočih učencev.

Prosimo, da papir povežete z vrvico ali ga razporedite v manjše škatle in odstranite vse, kar ne sodi med papir. Odpadni papir lahko pripeljete na šolsko igrišče tudi z avtom. Sporočite morebitno večjo količino papirja v tajništvo šole ali gospe Zvonki Rožanec, ker je možno zabojnik dostaviti tudi na vaš naslov in odpeljati papir. Podjetje Gorenje Surovina d. o. o., PE Ljubljana, nam je ponudilo okoli 85 evrov za tono odpadnega papirja.

Izkupiček od prodaje papirja bo namenjen pevskim zborom OŠ Ledina za nakup pevskih stopničk.

Za Vaše sodelovanje in ekološko ozaveščenost se vsem lepo zahvaljujemo.

Za projekt Ekošola kot način življenja: Zvonka Rožanec