Izbor tretjega predmeta za nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu

1.3.2013
Izbrani predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole Ledina opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2012/2013, je tuji jezik.