Učenci OŠ Ledina odhajajo v Planico

26.2.2016
S pomočjo Zavarovalnice Triglav, d. d., smo za učence OŠ Ledina uspeli organizirati brezplačen enodnevni izlet s pestrim programom. Osnovni namen izleta je predvsem ogled uradnega treninga in kvalifikacij.
V četrtek, 17. 3. 2016, bo v spremstvu učiteljev na ogled treninga odšlo štirideset učencev iz 6., 7., 8. in 9. razreda.

Izbrali bomo učence, ki bodo narisali najbolj izvirno risbo ali napisali najbolj izvirno pesem oziroma kratek sestavek na temo Planice ali »slovenskih orlov« in jo/ga najkasneje do petka, 4. 3. 2016, podpisano oddali učiteljem za šport. Pri izbiri učencev, ki se bodo udeležili izleta v Planico, bodo imeli prednost učenci, ki so bili spoznani za nadarjene oziroma učenci s statusom športnika.

OBVESTILO ZA STARŠE


Lorin Möscha, prof. šp. vzg.