Zaposlitev asistentov VIZ

       


OŠ Ledina je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih« z dne 14. 6. 2017 (št. 3032-44/2017/10).

Cilj programa je trajnostno vključevanje mladih (starih do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo) na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade. Program je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada.

Odobreno obdobje izvajanja programa je od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018.

V programu sta zaposleni Urša Lesar (magistrica profesorica poučevanja likovne pedagogike) in Mateja Janet (magistrica psihologije), obe za delovni čas v deležu 0,75 od polne zaposlitve (30 ur na teden). Asistentki bosta po navodilih strokovnih delavcev pomagali otrokom s posebnimi potrebami. Delo asistentk bo koordinirala pomočnica ravnateljice.