Prva zaposlitev na področju VIZ 2018

     


Osnovna šola Ledina je v letu 2018 uspešno kandidirala na javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«, ki je delno financiran s strani Republike Slovenije, delno pa s strani Evropske unije, natančneje iz Evropskega socialnega sklada, in sicer v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Osnovna šola Ledina je v okviru tega projekta na projektno delovno mesto učiteljice začetnice za obdobje od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018 zaposlila mag. prof. slovenistike in mag. prof. primerjalne književnosti in literarne teorije Barbaro Burger Mansutti.

Učiteljica začetnica bo z delom na Osnovni šoli Ledina pridobivala izkušnje z vzgojno-izobraževalnim delom in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene obveznosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Po izteku pogodbe na projektnem delovnem mestu bo učiteljica začetnica z Osnovno šolo Ledina sklenila novo pogodbo o zaposlitvi vsaj do 30. 5. 2019.

Učiteljica začetnica bo vključena v neposredno vzgojno-izobraževalno delo v skladu z Letnim delovnim načrtom šole – samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo pri projektih, individualno delo z učenci in druga z načrtom skladna dela.
.

.