Prva zaposlitev 2020

           


Osnovna šola Ledina je v letu 2020 uspešno kandidirala na javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, natančneje Evropski socialni sklad. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020. Z njim se mladim do vključno 29 let omogoča dostopnost do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje ter s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

Osnovna šola Ledina je v okviru omenjenega projekta na projektno delovno mesto učitelja začetnika zaposlila dve učiteljici, in sicer mag. prof. geografije in mag. prof. zgodovine Kajo Cerar in mag. prof. razrednega pouka z angleščino Tino Marjanović za obdobje od 1. 4. 2020 do 30. 11. 2020.

Učiteljici začetnici se bosta preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega programa seznanili z delom predmetnega in razrednega učitelja ter opravili vse z zakonom in drugimi predpisi določene dejavnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu bosta učiteljici začetnici z Osnovno šolo Ledina sklenili novo pogodbo o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev s trajanjem vsaj do 30. 5. 2021.

Izbrani mladi učiteljici bosta vključeni v neposredno vzgojno-izobraževalno delo v skladu z Letnim delovnim načrtom šole. Poleg samostojnega vodenja pouka in interesnih dejavnosti, dela na bolnišničnih šolskih oddelkih, mentorstva in pomoči učencem, sodelovanja na ekskurzijah in šoli v naravi se bosta vključevali tudi v mednarodne in druge projekte, ki potekajo na šoli: Unesco šola, Ekošola kot način življenja, Zdrava šola, Simbioza šola in Kulturna šola. Ob svojem delu bosta spoznali inovativne oblike in metode vzgojno-izobraževalnega dela, med drugim se bosta v duhu trenutne situacije seznanili tudi s poučevanjem na daljavo.