Avtorji


Oblikovanje:

Blaž Bajželj

Vsebina:
Marija Valenčak, Katarina Rigler Šilc, Vlado Štribl, Natalija Halić Porzio

Lektoriranje:
Katarina Rigler Šilc

Izvedba:
Avivo d.o.o. - Interactive and Mobile Technologies