Avtorji


Oblikovanje:

Blaž Bajželj

Vsebina:
Marija Valenčak, Katarina Rigler Šilc, Vlado Štribl, Nadja Ulcej

Lektoriranje:
Tatjana Užnik

Izvedba:
Avivo d.o.o. - Interactive and Mobile Technologies