Pravno obvestilo


Avtorske pravice


Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani in podstrani na naslovu www.o-ledina.si, so last Osnovne šole Ledina Ljubljana.

Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečavati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način reproducirati razen v primeru pisnega soglasja Osnovne šole Ledina Ljubljana, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Uporabnik lahko uporablja vsebine izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo.


Varovanje zasebnosti

Osnovna šola Ledina Ljubljana spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta in jo bo tudi skrbno varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vse podatke, ki bodo posredovani prek spletnega mesta, bo Osnovna šola Ledina uporabila le za namene, za katere so bili zbrani in jih ne bo posredovala tretjim osebam.


Izključitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu Osnovna šola Ledina ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Osnovna šola Ledina ne sprejema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani. Uporabniki vse strani uporabljajo na lastno odgovornost.