O ŠOLI


Osnovna šola Ledina, Komenskega ulica 19, 1000 Ljubljana

Osnovno šolo Ledina sestavljajo matična šola s sedežem na Komenskega ulici in bolnišnični šolski oddelki na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana. Šolo obiskuje 399 učencev. Stari so od 6 do 15 let. Razporejeni so v 18 oddelkov devetletne OŠ. Pouk poteka od 8.30 do 14.50. Zaposlenih je 74 strokovnih in 12 tehničnih delavcev.

Osnovna šola Ledina je v svoji več kot 150 let dolgi zgodovini ves čas razvijala pojem dobre šole, ki je mlademu rodu dajala dovolj znanja za nadaljnje šolanje in življenje, kot hospitacijska šola pa je na poklic učitelja uspešno pripravljala bodoče učitelje.

Na nacionalnem preverjanju znanja dosegajo ledinski učenci zelo dobre rezultate (od 5 do 15 % nad slovenskim povprečjem).

Osnovna šola Ledina uspešno povezuje pet nacionalnih nosilnih projektov: Unesco, Ekošolo, Zdravo šolo, Kulturno šolo in Simbiozo. S sodelovanjem v mednarodnih projektih in izmenjavo učencev se uspešno vključuje v sodobne evropske tokove. 

Vizija Osnovne šole Ledina je:
Z več kot 150-letno tradicijo k odličnosti.