ZA STARŠE


Spoštovani starši!

Na spletni strani šole boste našli koristne napotke in bogate vsebine dela in življenja vseh nas, ki soustvarjamo naše skupno šolsko delo. 

Tudi v tem šolskem letu bomo odprti za nova znanja in spoznanja, za vrednote, ki nam prinašajo sobivanje v spoštljivih medsebojnih odnosih in sodelovalnosti, kjer je prostor za razumevanje in sprejemanje drugačnosti ter za medsebojno pomoč in podporo, s posebnim poudarkom na zdravem načinu življenja.

Naše skupno delo, kjer si za zdrav način življenja in zdrave odnose prizadevajo vsi trije naši programi, Unesco, Eko in Zdrava šola, bomo naravnali tako, da bomo skupaj dejavno stopili na skupno pot letošnje rdeče niti Zdrave šole: Odnosi – zdrav človek v zdravem telesu, vrednoti za vse večne čase. To je odlična naložba za prihodnost, zato je ne želimo zamuditi.

Prepričana sem, da bo tudi letošnje šolsko leto ustvarjalno in plodno, takšno pa bo lahko zato, ker se bomo lotili dela složno in zavzeto ter ob naklonjenem sodelovanju.

Naj nas vrednote znanja, sodelovanja in medsebojnega spoštovanja osrečujejo, bogatijo in popeljejo do zastavljenih ciljev. 

Marija Valenčak, ravnateljica