Predavanja za starše


PRIPOROČAMO:


ŠOLA ŽIVLJENJSKIH VEŠČIN
IZVAJALEC: Društvo »UP«, Miklošičeva 16, Ljubljana
https://www.drustvo-up.si/

MALA ŠOLA ZA VELIKE STARŠE
– trening za krepitev starševskih veščin

http://samozavestni.si/novice/

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIKA, Zemljemerska ulica 7, Ljubljana
– predavanja za starše

http://icpika.si/za-starse/