Govorilne ure in roditeljski sestanki


Informacije o delu šole in učni uspešnosti otrok so staršem na voljo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Načrtovali smo jih enkrat mesečno v popoldanskem času, in sicer običajno:
- vsak drugi torek v mesecu za razredno stopnjo ob 16.30,
- vsak tretji torek v mesecu za predmetno stopnjo ob 16.30.
V tem času se starši lahko najavite tudi pri svetovalni službi in ravnateljici šole.

Vsi strokovni delavci imajo vsak teden v dopoldanskem času tudi individualne govorilne ure (razpored na oglasni deski in spletni strani). Staršem priporočamo, da se predhodno najavijo (sporočilo za učitelja naj bo v beležki, svojo namero pa lahko javijo tudi po telefonu v tajništvo).

V primeru težav in stisk otrok, nejasnosti ali nestrinjanja z ravnanji strokovnih delavcev šole, se starši najprej pogovorijo z dotičnim strokovnim delavcem. Če z razgovorom nejasnosti ne morejo razrešiti, zaprosijo za razgovor pri razredniku, šolski svetovalni službi ali vodstvu šole.

Nenapovedani obiski staršev v šoli izven govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov, z namenom pridobivanja informacij o ocenah in uspehu otrok, niso možni. Učitelji namreč k pouku ne smejo zamujati in pri izvajanju učno-vzgojnega procesa ne smejo biti moteni.

Individualne govorilne ure učiteljev v šolskem letu 2022/2
3

...................................................................................

V novembru 2022 bomo izvedli popoldanske govorilne ure, ki bodo potekale V ŽIVO (v učilnicah na šoli). Termin govorilnih ur je omejen na 15 minut. Na govorilne ure se prijavite preko spletne aplikacije Bookings. Navodila za prijavo najdete TUKAJ.


Prijave na govorilne ure k izbranemu učitelju bodo odprte en teden pred govorilnimi urami.

Termini popoldanskih govorilnih ur:

- torek, 13. 12. 2022, od 16.30 do 18.30 za učence na razredni stopnji;

V torek, 20. 11. 2022, se lahko na govorilne ure najavite tudi k psihologinji Uršuli Mavrič..

- torek, 22. 11. 2022, od 16.30 do 18.30 za učence na predmetni stopnji;

V torek, 22. 11. 2022, bodo na govorilnih urah prisotne specialna pedagoginja Karin Franko, specialna pedagoginja Mateja Juršević, socialna pedagoginja Irina Pogorilić, socialna delavka Medeja Gorup, šolska knjižničarka Katarina Podobnik in pomočnica ravnateljice Katarina Rigler Šilc.