Govorilne ure in roditeljski sestanki


Spoštovani starši in skrbniki,

Informacije o delu šole in učni uspešnosti otrok so staršem na voljo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Načrtovali smo jih enkrat mesečno v popoldanskem času, in sicer običajno:
- vsak drugi torek v mesecu za razredno stopnjo ob 16.30,
- vsak tretji torek v mesecu za predmetno stopnjo ob 16.30.
V tem času se starši lahko najavite tudi pri svetovalni službi in vodstvu šole.

Vsi strokovni delavci imajo vsak teden v dopoldanskem času tudi individualne govorilne ure (povezava do razporeda je spodaj). Starše prosimo, da se predhodno najavijo.

V primeru težav in stisk otrok, nejasnosti ali nestrinjanja z ravnanji strokovnih delavcev šole, se starši najprej pogovorijo z dotičnim strokovnim delavcem. Če z razgovorom nejasnosti ne morejo razrešiti, zaprosijo za razgovor pri razredniku, šolski svetovalni službi ali vodstvu šole. Nenapovedani obiski staršev v šoli izven govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov, z namenom pridobivanja informacij o ocenah in uspehu otrok, niso možni.

Povezave za naročanje na popoldanske govorilne ure (glejte spodaj) bodo dostopne vsakič en teden pred govorilnimi urami. Izberete oddelek ali/in določenega učitelja ter pod določeno uro vpišete kratico imena in priimka otroka ali sebe (npr. M. V.) in razred. Bodite pozorni na datume, ker ima občasno kdo govorilne ure drugače kot ostali (iz upravičenih razlogov).

Tabele so izdelane na podlagi Google Docs možnosti, ki je namenjena skupni rabi dokumentov več uporabnikom s pomočjo interneta. Po kliku na povezavo se bo odprl vaš internetni brskalnik. Vpisovanje je možno brez predhodne prijave. Nam je omogočeno tudi sledenje vpisov in vpogled v zgodovino različic. Vsak učitelj/razred ima svoj kartonček, učitelji so navedeni po abecedi. Po vnosu brskalnik samo zaprete s križcem in zapis je shranjen. Vpis lahko preverite z vnovičnim klikom na povezavo in vpogledom v tabelo.

Na govorilne ure lahko pridete tudi brez predhodne najave, vendar bodo imeli naročeni prednost. Na šoli si želimo, da bi starši enkrat mesečno prišli na krajši pogovor z razrednikom ali s posameznim učiteljem.


  Novo