Govorilne ure in roditeljski sestanki


Informacije o delu šole in učni uspešnosti otrok so staršem na voljo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Načrtovali smo jih enkrat mesečno v popoldanskem času, in sicer običajno:

- vsak drugi torek v mesecu za razredno stopnjo ob 16.30,
- vsak tretji torek v mesecu za predmetno stopnjo ob 16.30.

V tem času se starši lahko najavite tudi pri svetovalni službi in ravnateljici šole.

Vsi strokovni delavci imajo vsak teden v dopoldanskem času tudi individualne govorilne ure (razpored na oglasni deski in spletni strani). Staršem priporočamo, da se predhodno najavijo (sporočilo za učitelja naj bo v beležki, svojo namero pa lahko javijo tudi po telefonu v tajništvo).

V primeru težav in stisk otrok, nejasnosti ali nestrinjanja z ravnanji strokovnih delavcev šole, se starši najprej pogovorijo z dotičnim strokovnim delavcem. Če z razgovorom nejasnosti ne morejo razrešiti, zaprosijo za razgovor pri razredniku, šolski svetovalni službi ali vodstvu šole.

Nenapovedani obiski staršev v šoli izven govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov, z namenom pridobivanja informacij o ocenah in uspehu otrok, niso možni. Učitelji namreč k pouku ne smejo zamujati in pri izvajanju učno-vzgojnega procesa ne smejo biti moteni.

Individualne govorilne ure učiteljev v šolskem letu 2019/20


...................................................................................


Tudi v šolskem letu 2019/20 bomo nadaljevali s spletnimi tabelami za naročanje staršev na popoldanske govorilne ure.

Prijave so možne en teden pred govorilnimi urami.
V vmesnem času je dostop do tabel onemogočen.


RS najava_na_GU

PS najava_na_GU