eRedovalnica


OŠ Ledina je prešla na eAsistenta.

V šolskem letu 2018/19 je aplikacija odprta tudi za starše.

Vpogled v ocene je možen preko plačljivega paketa.

Katarina Rigler Šilc