Subvencioniranje šole v naravi

Na osnovi Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi lahko starši zaprosijo za denarno pomoč na podlagi vloge, ki jo oddajo svetovalni delavki Medeji Gorup.

Vse nadaljnje informacije se dobijo na tel. 01 / 230 76 59
ali preko elektronske pošte:medeja.gorup@o-ledina.si.