Zobozdravstveno varstvo


Posebno skrb namenjamo zobozdravstveni preventivi. Pri tem sodelujemo z Zdravstvenim domom Ljubljana (Zdravstveno-vzgojni center, Aleksandra Jurak dipl.m.s., aleksandra.jurak@zd-lj.si,  01 / 2007 642).

Po dogovorjenem urniku učenci na razredni stopnji v času podaljšanega bivanja z umivanjem zob po kosilu vsak dan skrbijo za čiste in zdrave zobe, za vse učence pa je organizirano tudi želiranje zob.

Osnovno zobozdravstveno varstvo na šoli je zagotovljeno s šolsko zobozdravstveno ordinacijo v prostorih šole, težji primeri pa so napoteni v specialistične zobozdravstvene ordinacije. Zobozdravnica Alenka Ivančič in asistentka Vesna Barlič delata v ordinaciji ob ponedeljkih od 7.30 do 14.30, ob torkih od 12.30 do 19.00, ob sredah od 7.30 do 14.00, ob četrtkih od 7.30 do 14.30 in ob petkih od 7.30 do 13.00.
Več informacij je na: www.ivancici.si.

Telefon zobozdravstvene ambulante je 01 / 434 49 04,
elektronski naslov pa aivancic.ordinacija@gmail.com.