Uporabne povezave

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKS)
www.mizks.gov.si

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSS)
www.zrss.si

Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje
www.safe.si

Mladinski program promocije zdravja To sem jaz
www.tosemjaz.net

Kampanja NE-ODVISEN.SI s sloganom »Potegni črto čez odvisnost«
www.ne-odvisen.si

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI)
www.cpi.si

Državni izpitni center (RIC)
www.ric.si

Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)
www.cmepius.si

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD)
www.csod.si

Šola za ravnatelje
www.solazaravnatelje.si

Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije (NRP)
www.nrpslo.org

Pedagoški inštitut (PI)
www.pei.si

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
www.sklad-kadri.si 

Šolski razgledi
www.solski-razgledi.com

Slovensko izobraževalno omrežje (povezave z vrtci in šolami ter drugimi strežniki z izobraževalnimi vsebinami)
www.sio.si

Dijaška organizacija Slovenije
www.dijaska.org

Zavod za razvoj mobilnosti mladih MOVIT
www.movit.si

Slovenski šolski muzej
www.ssolski-muzej.si

Javna agencija RS za varnost prometa (AVP)
www.avp-rs.si

Preventivna akcija Bodi zvezda, ne meči petard
www.facebook.com/bodizvezda

UNESCO ASP mreža
www.unesco-sole.si