Šolska skupnost in otroški parlament


ŠOLSKA SKUPNOST spremlja in koordinira aktivnosti učencev na šoli. Predstavniki oddelkov razpravljajo o življenju na šoli, oddelčnih problemih, načrtujejo različne akcije, ukrepe. Sklepe posredujejo oddelčnim skupnostim. V okviru šolske skupnosti se bodo izvajale tudi dejavnosti posameznih projektov, ki potekajo na šoli: Unesco šola, Ekošola kot način življenja, Zdrava šola, Kulturna šola, Simbioza šola, mednarodno sodelovanje. Posebno skrbno se bodo v okviru šolske skupnosti pripravljali na OTROŠKI PARLAMENT.

OTROŠKI PARLAMENT je program ZPMS in je namenjen vzgoji otrok za demokracijo in ustvarjanju pogojev za njihovo aktivno sodelovanje pri sprejemanju odločitev, ki se tičejo tudi njih.
Tema letošnjega že 30. otroškega parlamenta je MOJA POKLICNA PRIHODNOST.
Zasedanja šolskega otroškega parlamenta bodo predvidoma enkrat ali dvakrat na mesec, in sicer ob sredah od 7.25 do 8.10 v učilnici 48. Namenjena so predstavnikoma posamezne oddelčne skupnosti od 4. do 9. razreda. Na zasedanjih se učence spodbuja k izražanju lastnih mnenj o izbrani temi. O predebatirani vsebini učenci poročajo na urah OS. Dobrodošli so tudi ostali učenci od 4. do 9. razreda, ki jih letošnja tema zanima in bi si želeli podati svoje mnenje.


Mentorica ŠS in OP: Tatjana Užnik, učiteljica v OPB