Interesne dejavnosti

.

Poleg obveznih dejavnosti ponujamo našim učencem in učenkam tudi interesne dejavnosti. Če otrok ni preobremenjen z dejavnostmi v šoli, je smiselno, da je vključen v eno od dejavnosti, s katero razvija ali dopolnjuje svoje interese in spretnosti.

Nadarjenim učencem omogočamo več izzivov na njihovih močnih področjih; ena od možnosti je tudi obiskovanje interesnih dejavnosti.

Interesne dejavnosti potekajo po urniku, ki je objavljen na šolski spletni strani. Na oglasnem panoju v 1. nadstropju pa objavljamo interesne dejavnosti, ki potekajo občasno.

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2022/23 so razdeljene glede na organizatorja oziroma vodjo posamezne dejavnosti. Tako se naši učenci lahko udeležijo interesnih dejavnosti, ki jih vodijo naši učitelji in so brezplačne, in interesnih dejavnosti, ki jih vodijo zunanji sodelavci in so deloma plačljive.

V šolskem letu 2022/23 jih bomo izvajali glede na epidemiološko sliko ter v skladu z navodili in priporočili NIJZ. O začetku izvajanja bodo učenci in starši pravočasno obveščeni.

.