Poklicno usmerjanje


Kot izvajalci vzgojno-izobraževalnega procesa učitelji tekom celotnega osnovnega šolanja vnašajo v svoje programe tudi elemente poklicne vzgoje. Poudarek je predvsem na pridobivanju ustreznega znanja tako o sebi, o svojih sposobnostih, interesih na eni strani, ter znanja o načinih in možnostih nadaljnjega izobraževanja, poklicnih poti in možnostih zaposlovanja.

S široko ponudbo interesnih dejavnosti vplivamo na odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov. Letos bomo posebno skrb namenili razvijanju poklicnih interesov nadarjenih učencev ter razvijanju ustreznih delovnih in učnih navad pri vseh učencih. 

Šolska psihologinja učencem osmih razredov devetletke posreduje informacije o dejavnikih, ki vplivajo na izbiro poklica, o srednjih šolah in programih ter izvede tudi preizkus sposobnosti in odkrivanje poklicnih interesov. Izvedenih je tudi nekaj delavnic, kjer učenci bolje spoznajo sebe, svoje interese, motive ter močna področja, potrebna za opravljanje določenih poklicev. Psihologinja pomaga učencem odkriti njihove potenciale, interese ter jih motivira za razmišljanje o nadaljnji poklicni poti.

V 9. razredu se šolska psihologinja aktivno vključuje v proces svetovanja pri izbiri ustreznega programa, posreduje vse aktualne informacije in pomaga pri preusmerjanju učencev. Učenci in njihovi starši imajo možnost individualnih razgovorov glede na različne možnosti nadaljnjega šolanja, dodatnega izobraževanja ter razvoja učenčevih močnih področij. 

Delo vodi šolska psihologinja Uršula Mavrič.
ursula.mavric@o-ledina.si, 01 / 230 76 58

VPIS V SREDNJE ŠOLE (www.mizks.gov.si)

Prijava za vpis v srednjo šolo

Sejem izobraževanja in poklicev: http://www.informativa.si/domov/

Pomembni datumi za devetošolce


Dnevi odprtih vrat na srednjih šolah v letu 2018/19


- Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani
Termin: četrtek, 25. oktober 2018 (10. ure do 13. ure)
http://www.ssfkz.si/?cat=3,7#post-11758

- Škofijska klasična gimnazija
Termin: 29. in 30. oktober 2018 (jesenske delavnice) in 26. januar 2019 (Dan odprtih vrat)
https://www.stanislav.si/izpostavljeno/jesenske-delavnice-na-skofijski-klasicni-gimnaziji-2/

- Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Termin: četrtek, 15. 11. 2018 (med 16. in 18. uro)
http://sola.sgls.si/dan-odprtih-vrat/

- Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva
Termin: četrtek, 29. 11. 2018 ob 16.30
http://www.odkrijsvojtalent.si/