Poklicno usmerjanje


Kot izvajalci vzgojno-izobraževalnega procesa učitelji tekom celotnega osnovnega šolanja vnašajo v svoje programe tudi elemente poklicne vzgoje. Poudarek je predvsem na pridobivanju ustreznega znanja o sebi, o svojih sposobnostih in interesih ter o načinih in možnostih nadaljnjega izobraževanja, poklicnih poti in zaposlovanja. Na odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov kot šola navsezadnje vplivamo tudi s široko ponudbo interesnih dejavnosti in izbirnih predmetov.

Področje poklicnega usmerjanja v ožjem pomenu pokriva šolska psihologinja Uršula Mavrič, ki vodi različne aktivnosti, namenjene predvsem učencem osmih in devetih razredov. Z osmošolci tako izvede delavnico, v okviru katere učencem pomaga odkriti njihove potenciale in interese ter jih motivira za razmišljanje o nadaljnji poklicni poti. Tekom delavnice učenci bolje spoznajo sebe, svoje interese in močna področja, razmišljajo o dejavnikih, ki vplivajo na izbiro poklica in pridobijo informacije o različnih srednješolskih programih.

Delavnice na temo poklicnega usmerjanja so deležni tudi devetošolci, ki jim je šolska psihologinja skozi celo šolsko leto na voljo tudi za individualna svetovanja pri izbiri ustreznega programa. V okviru skupnih ur učence seznani tudi z vsemi pomembnimi informacijami glede vpisa in jih sproti obvešča o aktualnem dogajanju. Možnost individualnega razgovora psihologinja ponuja tudi staršem.

Kontakt:
ajda.kampjut@o-ledina.si, 01 / 230 76 58


Koristne informacije o poklicih in programih: https://www.mojaizbira.si/