Varna pot v šoloŠola stoji v centru Ljubljane, obdana je s cestami in križišči, zato je potrebna velika previdnost. Prometna varnost se je z namestitvijo semaforjev na križišču Komenskega in Kotnikove ulice in z zvočnim signalom pri izvozu iz garažne hiše bistveno izboljšala.

Otrok naj gre v šolo pravočasno, vendar ne prezgodaj. Otrok lahko uporablja za prevoz kolo, če mu to dovolijo starši, in ima opravljen kolesarski izpit.

Zjutraj do 8.25 je možno parkirati na šolskem igrišču, da lahko starši varno pripeljejo otroka v šolo. Najkasneje ob 8.30 pa morajo biti vsi avtomobili umaknjeni iz igrišča, da lahko tam nemoteno potekajo športne dejavnosti. 

Opomba: V času varnostnih ukrepov zaradi novega koronavirusa jutranje parkiranje na šolskem igrišču ni mogoče.

Otroci smejo samostojno sodelovati v prometu šele, ko so se starši (posvojitelji, skrbniki, rejniki) prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s prometom.

Otroci morajo imeti na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši otroka.

Otroci, stari do 7 let, lahko izjemoma hodijo v šolo brez spremstva, če tako dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, vendar le v območju umirjenega prometa. Starši to dovoljenje predložijo šoli v pisni obliki. Oddajo ga razredničarki.

Soglasje o prihajanju in odhajanju v šolo brez spremstva (pdf) 

........................................................................................................................................

Prometna vzgoja

Za področje prometne varnosti je na šoli odgovoren László Herman, predmetni učitelj tehnike in tehnologije. Prometna varnost je delno vključena v učni program 3. in 4. razredov, nujna je tudi prometna vzgoja v 1. in 2. razredih, ki jo bodo izvajali razredni učitelji in učitelji v podaljšanem bivanju. Za pomoč vsako leto prosimo policijsko postajo Center, ki skrbi za varnost v našem šolskem okolišu.

V okvir prometne varnosti sodi tudi uspešno opravljen kolesarski izpit v 5. razredu. Za učence 3., 4. in 5. razredov bo potekal tudi projekt POLICIST BENO, za učence 6. razreda pa projekt Policist za en dan v izvedbi Policijske postaje Ljubljana Center.