Naziv Naj športnik

Z namenom vzpodbujanja športa in nagrajevanja naporov ter dosežkov posameznikov na področju športa ter usklajevanja šolskih obveznosti in razvijanja zavesti »FAIR PLAY«, smo se na OŠ Ledina odločili, da vsako leto razglasimo in podelimo priznanja najboljšim športnikom naše šole.

Za najboljši športni/tekmovalni dosežek veljajo tekmovalni dosežki v olimpijskih in neolimpijskih panogah, pri tem pa se upošteva raven tekmovanja (svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo oz. sodelovanje v evropskih tekmovanjih, državna prvenstva v kategorijah mlajših dečkov in deklic ter starejših dečkov in deklic).

Za formiranje seznama predlaganih najboljših športnikov oziroma športnic je pristojen aktiv učiteljev športne vzgoje. Pri oblikovanju seznama si člani aktiva lahko pomagajo z mnenji razrednikov in strokovnih delavcev šole. Končno odločitev oziroma imena najboljših športnikov oz. športnic sprejme učiteljski zbor Osnovne šole Ledina.

OŠ Ledina bo izbranim učencem ob koncu šolskega leta podelila spominska priznanja in praktične nagrade.

Vodi: Lorin MöschaPravilnik OŠ Ledina o proglasitvi najboljših športnikov

Vloga za pridobitev naziva najboljši športnik/športnica