Šolska skupnost


ŠOLSKA SKUPNOST spremlja in koordinira aktivnosti učencev na šoli – predstavniki oddelkov razpravljajo o življenju na šoli, oddelčnih problemih, načrtujejo različne akcije, ukrepe. Sklepe posredujejo oddelčnim skupnostim.

OTROŠKI PARLAMENT razpravlja na določeno temo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana. V redni program ga vključujemo kot obliko vzgoje za demokracijo in je prostor za javno izražanje otroških mnenj o vprašanjih, ki zadevajo odraščanje in vključevanje v življenjsko okolje. Sestane se dvakrat letno, letošnja tema že 27. otroškega parlamenta po vrsti je: Otroci in načrtovanje prihodnosti.

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-parlament/


V okviru šolske skupnosti se bodo izvajale tudi dejavnosti posameznih projektov, ki potekajo na šoli: Unesco šola, Ekošola, Zdrava šola, Kulturna šola, Simbioza šola, mednarodno sodelovanje. Posebno skrbno se bodo v okviru šolske skupnosti pripravljali na otroški parlament.

Šolska skupnost se bo sestajala enkrat na mesec, tako da bodo učenci sproti obveščeni o vseh dejavnostih, ki potekajo na šoli, in aktivno vključeni v dogajanje.

Mentorica šolske skupnosti: Tatjana Užnik