Zgodovina šole


OŠ je naslednica šole častitljive starosti. 20. oktobra 1855 je v drugem nadstropju magistratne hiše v Ljubljani zaživela kot samostojna enorazredna mestna deška šola. Hitro je rasla in se selila po mnogih poslopjih po Ljubljani, dokler ji mestni očetje v letu 1889 v Poljskih ulicah niso zgradili za tiste čase prav veličastne zgradbe, današnje Ledine. Do leta 1937 je bila Ledina I. mestna deška ljudska šola, po tem letu I. državna deška ljudska šola Andreja Praprotnika, poimenovana po zaslužnem ledinskem ravnatelju, v letu 1946 pa so prvič ledinski prag prestopile tudi deklice. Šolo so tedaj poimenovali I. državna mešana ljudska šola Ledina.

Današnje ime šola nosi šele od leta 1958. Tega leta je Ledina pod svoje okrilje vzela tudi prvi bolnišnični šolski oddelek. Ledina je po letu 1889 ves čas na Komenskega ulici; dozidali so jo, prizidali in nadzidali, da je lahko sprejela pod svojo streho vse uka željne učence. V svoji zgodovini je zamenjala lepo število držav (nemščino je kot učni jezik slovenščina zamenjala šele v letu 1883) ter družbenih in šolskih sistemov, a ostala steber dobrega dela ne glede na zgodovinske okoliščine, ki šoli kdaj tudi niso bile naklonjene.

V jubilejnem letu 2005 smo ledinski učitelji postavili predse nalogo, da bomo stremeli k odličnosti na vseh področjih našega delovanja. Kratka izjava o viziji »Z več kot 150-letno tradicijo k odličnosti« nas opominja, da se je treba vedno znova učiti in se korak za korakom približevati idealu, v katerem se zrcali v delovanju novih rodov svetlejša prihodnost.

150-letnica šole je bila priložnost za prenovo celostne grafične podobe šole, pri čemer nam je pomagal oblikovalec Blaž Bajžel, nekdanji ledinski učenec. Z metuljem na ledini je odlično upodobil igrivost otroka na poti v odraslost.

V sklopu praznovanja, ki je obsegalo izdajo zbornika, razstavo v Slovenskem šolskem muzeju, slavnostno prireditev in ostale spremljevalne dejavnosti, smo v okviru Unesco projekta »Dediščina v rokah mladih: Mladi posvojijo spomenik« ledinski učenci in učitelji posvojili svojo šolo in se zavezali skrbeti zanjo. 

Za udejanjanje Unescovih vrednot, s posebnim poudarkom na učenju sodelovanja, sožitja, sprejemanju drugačnosti, strpnosti ter razvijanja in kultiviranja osebnosti, je OŠ Ledina za leto 2005 prejela Plaketo glavnega mesta Ljubljane.