Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij


Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

Na trenutni spletni strani niso izvedene vse potrebne prilagoditve spletne strani, ki so jo zavezanci po ZDMSA dolžni urediti v roku do 23. septembra 2020, ker bi to pomenilo za osnovno šolo Ledina nesorazmerno breme, ker se izdeluje nova spletna stran, ki bo v celoti izpolnjevala vse zahteve zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Dostopnost spletne strani http://www.o-ledina.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Osnovna šola Ledina se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran. Izjava o dostopnosti je bila pripravljena 22. 9. 2021. Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene. Izjava je bila nazadnje pregledana 15. 4. 2023.