Drugi zaposleni


Računovodsko-administrativni delavci
Nina Demirović – poslovna sekretarka
Dragana Lakota – računovodkinja
Marjana Magić – administratorka, knjigovodkinja

Zaposleni v kuhinji
Amira Sulejmani – kuharica
Slavica Lazikić – kuhinjska pomočnica
Vesna Bajrić – pomivalka

Tehnični delavci
Peter Javornik – hišnik
Božana Mikanović – čistilka
Snezhana Adjieska – čistilka
Ajša Kličić – čistilka
Dževada Hadžić – čistilka
Vesna Bajrić – čistilka

Mersuda Džafić – čistilka