Drugi zaposleni


Računovodsko-administrativni delavci
Mateja Brezovar – poslovna sekretarka
Urška Navodnik – računovodkinja
Marjana Magić – administratorka, knjigovodkinja
Tanja Donkovac – administratorka

Zaposleni v kuhinji
Amira Sulejmani – kuharica
Slavica Lazikić – kuhinjska pomočnica
Vesna Bajrić – pomivalka

Tehnični delavci
Peter Ficko – hišnik
Božana Mikanović – čistilka
Snezhana Adjieska – čistilka
Ajša Kličić – čistilka
Dževada Hadžić – čistilka
Vesna Bajrić – čistilka
Mersuda Džafić – čistilka