Drugi zaposleni


Računovodsko-administrativni delavci
Alenka Žunič – poslovna sekretarka
Andreja Lunar – računovodkinja
Maja Veršnjak – administratorka, knjigovodkinja

Zaposleni v kuhinji
Ivanka Miklavčič – kuharica
Slavica Lazikić – kuhinjska pomočnica
Maruša Ališić – pomivalka (začasno odsotna)
Sandra Kunić – pomivalka

Tehnični delavci
Peter Javornik – hišnik
Božana Mikanović – čistilka
Zekija Alibegić – čistilka (začasno odsotna)
Ajša Kličić – čistilka
Maruša Ališić – čistilka (začasno odsotna)
Darija Tadič – čistilka
Branka Rešetarević – čistilka
Liljana Peterlin – čistilka
Sandra Kunić – čistilka