Hišni red


OŠ Ledina določa s hišnim redom podrobnosti
v zvezi s poslovanjem šole in sicer:

1. splošne določbe,
2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
3. poslovni čas in uradne ure,
4. uporabo šolskega prostora,
5. organizacijo nadzora,
6. ukrepe za zagotavljanje varnosti,
7. vzdrževanje reda in čistoče,
8. hišni red na bolnišničnih šolskih oddelkih,
9. prehodne in končne določbe.

Hišni red OŠ Ledina

Priloga hišnega reda:
Načrt za izvedbo pouka po modelih ob upoštevanju COVID-19