Video nadzor

Izvajalec in upravljavec: Osnovna šola Ledina, Komenskega ulica 19, 1000 Ljubljana

Kontakt: 01 / 230 76 50, info@o-ledina.si

Obveščanje: Izvajanje video nadzora je z obvestilnimi/opozorilnimi nalepkami označeno ob vhodih v zgradbo šole.

Opis območja: Video nadzor zajema vhode v šolo oziroma izhode iz šole. Snema se samo v mejah območja šolskega prostora.

Varnost osebnih podatkov: Do video posnetkov lahko dostopajo samo pooblaščeni delavci šole, v primeru incidentov pa se lahko posnetke posreduje zunanjim osebam, ki za to izkažejo ustrezno pravno podlago. Podatki se hranijo največ eno leto od trenutka nastanka posnetka. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov na OŠ Ledina je objavljena na spletni strani šole.

Namen: Temeljni namen je povečati varnost učencev, zaposlenih, obiskovalcev in drugih uporabnikov prostorov šole. Z videonadzorom je dodatno zaščiteno tudi premoženje šole.

Obrazložitev: Šola stoji v strogem centru Ljubljane, kjer obstaja povečana nevarnost vstopa tujih oseb in s tem večja ogroženost oseb in premoženja. Videonadzor se izvaja, ker šola izvaja specifično dejavnost v javnem interesu (osnovnošolsko izobraževanje otrok) in ker je, z namenom zagotavljanja večje varnosti, potreben nadzor na določenih varnostno-vitalnih točkah.