Video nadzor

Izvajalec in upravljavec: Osnovna šola Ledina, Komenskega ulica 19, 1000 Ljubljana

Kontakt: 01 / 230 76 50, info@o-ledina.si

Obveščanje: Izvajanje video nadzora je z obvestilnimi/opozorilnimi nalepkami označeno ob vhodih v zgradbo šole.

Opis območja: Video nadzor zajema vhode v šolo oziroma izhode iz šole. Snema se samo v mejah območja šolskega prostora.

Varnost osebnih podatkov: Do video posnetkov lahko dostopajo samo pooblaščeni delavci šole, v primeru incidentov pa se lahko posnetke posreduje zunanjim osebam, ki za to izkažejo ustrezno pravno podlago. Podatki se hranijo največ dva meseca od trenutka nastanka posnetka.

Namen: Temeljni namen je povečati varnost učencev, zaposlenih, obiskovalcev in drugih uporabnikov prostorov šole. Z videonadzorom je dodatno zaščiteno tudi premoženje šole.

Obrazložitev: Šola stoji v strogem centru Ljubljane, kjer obstaja povečana nevarnost vstopa tujih oseb in s tem večja ogroženost oseb in premoženja. Videonadzor se izvaja, ker šola izvaja specifično dejavnost v javnem interesu (osnovnošolsko izobraževanje otrok) in ker je, z namenom zagotavljanja večje varnosti, potreben nadzor na določenih varnostno-vitalnih točkah.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Upravljavec je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, in sicer Medejo Gorup (medeja.gorup@o-ledina.si, 01 / 230 76 59). Namestnica pooblaščene osebe je Ajda Kampjut (ajda.kampjut@o-ledina.si, 01 / 230 76 58).