DonatorjiDonatorji OŠ Ledina v šolskem letu 2017/18:

• Barjans, obvladovanje čistoče, d.o.o.
  http://www.barjans.si/

• Jure Konič


Donatorji OŠ Ledina v šolskem letu 2016/17:

• Eva Jelnikar Mrak

• LESNINA MG OPREMA, Podjetje za inženiring d. d.
  http://www.lesnina-mg.si/

• Zobozdravstvena klinika Aleksadra Križaj Dumić
  KRIŽAJ d. o. o.


Donatorji OŠ Ledina v šolskem letu 2015/16:

• Restavracija in bar Soba 102
  http://soba102.net/

• Luka Križaj
  GRAFIKA 3000, d. o. o.


Donatorji OŠ Ledina v šolskem letu 2014/15:

• Sabina Ivanković

• Valentina Murgić
  HESA PLUS d. o. o.

• Luka Križaj
  GRAFIKA 3000, d. o. o.


Donatorji OŠ Ledina v šolskem letu 2013/14:


• Aleksandra Križaj Dumić dr. dent. med.
  KRIŽAJ d. o. o.

• Luka Križaj
  GRAFIKA 3000, d. o. o.


Donatorji OŠ Ledina v šolskem letu 2012/13:

• Sabina Ivanković

• Luka Križaj
  GRAFIKA 3000, d. o. o.


Donatorji OŠ Ledina v šolskem letu 2011/12
:

• Maja Ključevšek

• Ciril Horjak
  CIRIL HORJAK, s. p

• Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
  www.lpp.si


Donatorji OŠ Ledina v šolskem letu 2010/11:

• Poslovni sistem Mercator, d. d., 1000 Ljubljana
  www.mercator.si

• Ciril Horjak
  CIRIL HORJAK, s. p.

• Luka Križaj
  GRAFIKA 3000, d. o. o.

• BIROX, d. o. o., Ljubljana
  www.birox.si

• ANDREJ STERMECKI
  Potovanje z glasbo okrog sveta


Donatorji OŠ Ledina v šolskem letu 2009/10:

• KUBUS INŽENIRING, d. o. o., Ljubljana
 
www.kubus.si


Donatorji OŠ Ledina v šolskem letu 2008/09:


• IGMA Igor Maver, s. p., Ljubljana
 
www.kartuse.info

• KUBUS INŽENIRING, d. o. o., Ljubljana
 
www.kubus.si

• JUB, d. o. o., Dol pri Ljubljani
 
www.jub.eu

• Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja
 
www.ljubljanskobarje.si


Donatorji OŠ Ledina v šolskem letu 2007/08:


• KUBUS INŽENIRING, d. o. o., Ljubljana
 
www.kubus.si