Zaščita prijavitelja po ZZPri

Osnovna šola Ledina z namenom zagotovitve informacije o postopku obravnave notranje prijave po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljnjem besedilu: ZZPri), ki mora omogočati popolnost, celovitost in zaupnost informacij ter nepooblaščenim osebam zavezanca preprečiti dostop do vsebine prijav, podatkov o prijavitelju in o osebah, ki jih prijava zadeva, je sprejela naslednja pravila:


Vodstvo Osnovne šole Ledina se zaveda pomena etičnega in zakonitega poslovanja ter se zavezuje:
̶  da ne bo poskušalo ugotavljati identitete prijaviteljev;
̶  da ne bo izvajalo povračilnih ukrepov, in prepoveduje, da bi jih izvajali zaposleni v OŠ Ledina;
̶  da bo spodbujalo zaposlene, da napake in morebitne kršitve, tudi če gre le za sume, sporočijo po notranji poti za prijave, saj bo na ta način mogoče prijave učinkovito obravnavati ter napake in kršitve hitro odpraviti.

Marija Valenčak, ravnateljica