Bolnišnični oddelki


Bolnišnični šolski oddelki OŠ Ledina izvajajo program osnovne šole, osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in program individualne učne pomoči za dijakinje in dijake, ki so na zdravljenju v bolnišnici.

Vzgojno-izobraževalno delo v bolnišničnih šolskih oddelkih je namenjeno obolelim in bolnim učencem in dijakom iz vse Slovenije, hospitaliziranim na otroških oddelkih ljubljanskih bolnišnic. Vsako leto je teh približno 2800. Bolnišnični šolski oddelki delujejo na Pediatrični kliniki, na otroškem oddelku Ortopedske in Dermatovenerološke klinike, na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča ter na Psihiatrični kliniki v Ljubljani. Šolsko delo se občasno odvija tudi na Infekcijski kliniki, Očesni kliniki oz. na ostalih oddelkih Univerzitetnega kliničnega centra, kjer se zdravijo odrasli. V bolnišničnih šolskih oddelkih izvajamo tudi poučevanje na učenčevem domu (s pomočjo IKT).

Cilj vzgojno-izobraževalnega dela v bolnišničnih šolskih oddelkih ni otrokom in mladostnikom samo osmisliti in obogatiti bolnišnični dan, ampak predvsem poskrbeti, da se šolanje kljub bolezni ne prekine in da se za posameznega učenca na primerno prilagojen način nadaljuje v njegovi matični instituciji.

Poleg vsakodnevnega učnega dela v bolnišničnih šolskih oddelkih potekajo tudi številni manjši projekti (Glasbene minutke, Umetnina meseca, Modri stol, Minutke za sproščanje), tudi šola v naravi. Šolarji in šolarke v bolnišnici vsako leto izdajo tudi šolski časopis (Utrinki). Trudimo se razvijati vrste prilagojenega športa, katerega vrhunec so bolnišnične olimpijske igre, zelo sistematično pa spodbujamo tudi bralno kulturo (Robinzonova bralna značka, angleška Robinzonova bralna značka).

Ena pomembnejših skupnih prednostnih nalog v šolskem letu je čim bolj kakovostno izpeljati vzgojno-izobraževalno delo (tudi pouk na daljavo). Tudi v prihodnje se želimo povezovati z bolnišničnim šolami po Sloveniji in Evropi.

Posebej velja poudariti, da bomo v letošnjem šolskem letu obeležili častitljivih 70 let bolnišničnega šolskega dela v Ljubljani.

Da bi ne zastali v svoji strokovni rasti, se bomo še naprej povezovali s sodelavci na osnovni šoli Ledina, pa tudi z učitelji na šolah, od koder prihajajo naši učenci. Dejavni bomo v študijskih skupinah, kljub omejenim sredstvom za izobraževanja pa se bomo skušali udeležiti čim več (dostopnih in kakovostnih) izobraževanj ter drugih študijskih srečanj.

Več in podrobneje o šolskem letu 2021/22 v bolnišničnih šolskih oddelkih je zapisano v LETNEM DELOVNEM NAČRTU.

Vodja bolnišničnih šolskih oddelkov: Manja Žugman


http://www.bolnisnicna-sola.si/