Bolnišnični oddelki


Bolnišnični šolski oddelki OŠ Ledina izvajajo program osnovne šole, osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom ter program individualne učne pomoči za dijakinje in dijake, ki so na zdravljenju v bolnišnici.

Vzgojno-izobraževalno delo v bolnišničnih šolskih oddelkih je namenjeno obolelim in bolnim šolarkam/šolarjem iz vse Slovenije, hospitaliziranim na otroških oddelkih ljubljanskih bolnišnic. Vsako leto je teh približno 2800. Bolnišnični šolski oddelki delujejo na Pediatrični kliniki, na otroškem oddelku Ortopedske in Dermatovenerološke klinike, na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča ter na Psihiatrični kliniki v Ljubljani. Občasno se šolsko delo odvija tudi na Infekcijski kliniki, Očesni kliniki oz. na ostalih oddelkih Univerzitetnega kliničnega centra, kjer se zdravijo odrasli. V bolnišničnih šolskih oddelkih izvajamo tudi poučevanje na učenčevem domu (s pomočjo IKT).

Cilj vzgojno-izobraževalnega dela v bolnišničnih šolskih oddelkih ni le otrokom in mladostnikom osmisliti in obogatiti bolnišnični dan, pač pa predvsem poskrbeti, da se šolanje kljub bolezni ne prekine in da se za posameznega učenca na primerno prilagojen način nadaljuje v njegovi matični instituciji.

Poleg vsakodnevnega učnega dela bodo v bolnišničnih šolskih oddelkih potekali številni manjši projekti (Štorklja Mici obiskuje bolnišnične šole, e-twinning projekt Želite PREZI počitnice, Modri stol), tudi šola v naravi. Šolarji in šolarke v bolnišnici bodo izdali tudi svoj šolski časopis (Utrinki). Še naprej bomo razvijali vrste prilagojenega športa, katerega vrhunec so bolnišnične olimpijske igre, zelo sistematično pa bomo spodbujali bralno kulturo (Robinzonovo bralna značka, angleška Robinzonova bralna značka).

Ena pomembnejših skupnih prednostnih nalog v letošnjem šolskem letu je v svoje vzgojno-izobraževalno delo ponovno vpeljati več projektnega dela ter se še bolj povezati tako z bolnišničnim šolami po Sloveniji kot tudi po Evropi. Posebej bomo tudi obeležili 25. bolnišnične olimpijske igre.

Da bi ne zastali v svoji strokovni rasti, se bomo še naprej povezovali s sodelavci na osnovni šoli Ledina, pa tudi z učitelji na šolah, od koder prihajajo naši učenci in učenke. Sodelovanje z njimi bomo kakovostno nadgradili na podlagi izpolnjenih vprašalnikov, ki smo jih zbirali vse preteklo šolsko leto. Dejavni bomo v študijskih skupinah, kljub omejenim sredstvom za izobraževanje pa se bomo skušali udeležiti čim več (dostopnih in kakovostnih) izobraževanj ter drugih študijskih srečanj.

Več in podrobneje o šolskem letu 2016/17 v bolnišničnih šolskih oddelkih je zapisano v LETNEM DELOVNEM NAČRTU.

Vodja bolnišničnih šolskih oddelkov: Tanja Bečan

http://www.bolnisnicna-sola.si/