Vpis v 1. razred 15. in 16.2.2011

13.2.2011
Šolske novince za šolsko leto 2011/12 bomo vpisovali 15. in 16. februarja 2011 od 9.00 do 12.00 ter od 16.00 do 19.00 v pisarnah številka 45 in 46 v II. nadstropju. Vpisovali bomo otroke, ki so rojeni v koledarskem letu 2005.
Z otrokom se lahko v šoli oglasite tudi kadarkoli med letom. Predstavili Vam bomo šolo in omogočili, da boste lahko začutili utrip dela pri prvošolcih v razredu. Tako lahko Vaš otrok doživi prvi prijeten stik z OŠ Ledina. Na osebni obisk se naročite pri šolski svetovalni službi.

Vera Rozman, socialna delavka, soba 45/II.,
vera.rozman@guest.arnes.si, 01 / 230 76 59

Veronika Tominšek, psihologinja, soba 46/II.,
veronika.tominsek@guest.arnes.si, 01 / 230 76 58

Vpisni postopek v 1. razred v Mestni občini Ljubljana (ppt)

Prošnja za vpis (pdf)