Vodstveni delavci in ostali strokovni delavci


Vodstveni delavci
Marija Valenčak – ravnateljica
Katarina Rigler Šilc – pomočnica ravnateljice, računalnikarka
Manja Žugman – pomočnica ravnateljice, vodja bolnišničnih šolskih oddelkov

Šolska svetovalna služba
Medeja Gorup – socialna delavka
Neža Mestek – šolska psihologinja

Ostali
Karin Starc – vodja šolske prehrane
Katarina Podobnik – knjižničarka
Nika Kovačec – laborantka
Vlado Štribl – računalnikar
Mateja Juršević – specialna pedagoginja