Vodstveni delavci in ostali strokovni delavci


Vodstveni delavci
Marija Valenčak – ravnateljica
Katarina Rigler Šilc – pomočnica ravnateljice, računalnikarka
Tanja Bečan – pomočnica ravnateljice, vodja bolnišničnih šolskih oddelkov

Šolska svetovalna služba
Vera Rozman – socialna delavka
Uršula Mavrič – šolska psihologinja

Ostali
Karin Starc – vodja šolske prehrane, laborantka
Katarina Podobnik – knjižničarka
Jona Šušteršič – laborantka
Vlado Štribl – računalnikar
Mateja Juršević – specialna pedagoginja