Vodstveni delavci in ostali strokovni delavci


Vodstveni delavci
Marija Valenčak – ravnateljica
Katarina Rigler Šilc – pomočnica ravnateljice, računalnikarka
Manja Žugman – pomočnica ravnateljice, vodja bolnišničnih šolskih oddelkov

Šolska svetovalna služba
Jenny Bošnjak – socialna delavka
Ajda Kampjut – socialna pedagoginja
Uršula Mavrič (odsotna)
Medeja Gorup (odsotna)

Ostali
Karin Starc – vodja šolske prehrane
Tina Mlakar Grandošek – knjižničarka
Nika Kovačec – laborantka
Vlado Štribl – računalnikar
Brina Bernik – specialna pedagoginja
Irina Pogorilić – socialna pedagoginja