Učitelji na predmetni stopnji

Ines Štular  razredničarka 6. a
matematika; izb. pr.: klekljanje 1, 2 in 3

Danijela Jerina – razredničarka 6. b
geografija, zgodovina

Alenka Dražić - razredničarka 7. a
kemija, naravoslovje; izb. pr.: poskusi v kemiji

Lidija Stanič – razredničarka 7. b
slovenščina

Nina Hvala Klančič – razredničarka 8. a
matematika, tehnika in tehnologija

Tanja Trpin Mandelj – razredničarka 8. b
angleščina

Zdenka Ožinger Hrovat – razrednik 9. a
slovenščina, domovinska in državljanska kultura in etika

Dalila Beus – razredničarka 9. b
glasbena umetnost, pevski zbori, izb. pr.: glasbena dela, glasbeni projekt

Nives Syed Mihelič
angleščina; izb. pr.: francoščina

Nina Zadel
fizika, matematika

Vlado Štribl
matematika, računalnikar; izb. pr.: urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja; neobv. izb. pr.: računalništvo

Karin Starc
biologija, vodja šolske prehrane, laborantka, gospodinjstvo, izb. pr.: sodobna priprava hrane

Barbara Tacar
likovna umetnost; izb. pr.: likovno snovanje 1, 2 in 3

László Herman
tehnika in tehnologija; izb. pr.: obdelava gradiv – les, umetna mase, kovine

Lorin Möscha
šport; izb. pr.: izbrani šport – nogomet

Sandra Uranič
angleščina

Natalija Lampič
zgodovina; izb. pr.: nemščina; neobv. izb. pr.: nemščina

Biljana Krumpak
šport; izb. pr.: šport za zdravje; neobv. izb. pr.: šport

Sonja Vidrih
biologija, naravoslovje

Janez Podgoršek
šport

Nina Bokalič
slovenščina

Katarina Rigler Šilc
izb. pr.: nemščina

Jona Šušteršič
laborantka.