Učitelji na predmetni stopnji

Karin Starc – razredničarka 6. a
biologija, vodja šolske prehrane, laborantka, gospodinjstvo, izb. pr.: sodobna priprava prehrane

Ines Štular – razredničarka 6. b
matematika; izb. pr.: klekljanje 1, 2 in 3

Nina Hvala Klančič – razredničarka 7. a
matematika, tehnika in tehnologija

Lidija Stanič – razredničarka 7. b
slovenščina

Nina Košir – razredničarka 8. a
slovenščina; izb. pr.: šolsko novinarstvo

Tanja Trpin Mandelj – razredničarka 8. b
angleščina

Lorin Möscha – razrednik 9. a
šport; izb. pr.: izbrani šport – košarka

Zdenka Ožinger Hrovat – razredničarka 9. b
slovenščina, domovinska in državljanska kultura in etika

Ema Mlakar Debenec
šport; izb. pr.: šport za zdravje, izbrani šport – košarka; neobv. izb. pr.: šport

Danijela Jerina
geografija, zgodovina

Nina Zadel
fizika, matematika; izb. pr.: Sonce, Luna in Zemlja

Jan Kontestabile
angleščina; izb. pr.: francoščina

Dalila Beus
glasbena umetnost, pevski zbori, izb. pr.: ansambelska igra

Vlado Štribl
matematika, računalnikar; izb. pr.: urejanje besedil, računalniška omrežja; neobv. izb. pr.: računalništvo

Barbara Tacar
likovna umetnost; izb. pr.: likovno snovanje 1, 2 in 3

László Herman
tehnika in tehnologija; izb. pr.: obdelava gradiv – les, umetna mase, kovine

Eva Pavlin
angleščina

Tina Marjanović
angleščina

Natalija Lampič
zgodovina; izb. pr.: nemščina; neobv. izb. pr.: nemščina

Janez Podgoršek
šport

Katarina Rigler Šilc
računalnikarka; izb. pr.: nemščina

Nika Kovačec
laborantka, kemija, naravoslovje