Učitelji na predmetni stopnji

Nives Syed Mihelič – razredničarka 6. a
angleščina; izb. pr.: francoščina

Karin Starc – razredničarka 6. b
biologija, vodja šolske prehrane, laborantka, gospodinjstvo, izb. pr.: sodobna priprava hrane

Lidija Stanič – razredničarka 7. a
slovenščina

Zdenka Ožinger Hrovat – razredničarka 7. b
slovenščina, domovinska in državljanska kultura in etika

Ines Štular  razredničarka 8. a
matematika; izb. pr.: klekljanje 1, 2 in 3

Danijela Jerina – razredničarka 8. b
geografija, zgodovina

Alenka Dražić – razredničarka 9. a
kemija, naravoslovje; izb. pr.: poskusi v kemiji

Nina Zadel – razredničarka 9. b
fizika, matematika

Nina Hvala Klančič
matematika, tehnika in tehnologija

Tanja Trpin Mandelj
angleščina

Dalila Beus 
glasbena umetnost, pevski zbori, izb. pr.: ansambelska igra

Vlado Štribl
matematika, računalnikar; izb. pr.: urejanje besedil, računalniška omrežja; neobv. izb. pr.: računalništvo

Barbara Tacar
likovna umetnost; izb. pr.: likovno snovanje 1, 2 in 3

László Herman
tehnika in tehnologija; izb. pr.: obdelava gradiv – les, umetna mase, kovine

Lorin Möscha
šport; izb. pr.: izbrani šport – nogomet

Maruša Hribar
angleščina

Tina Marjanović
angleščina

Natalija Lampič
zgodovina; izb. pr.: nemščina; neobv. izb. pr.: nemščina

Biljana Krumpak
šport; izb. pr.: šport za zdravje; neobv. izb. pr.: šport

Sonja Vidrih
biologija, naravoslovje

Janez Podgoršek
šport

Nina Bokalič
slovenščina; izb. pr.: gledališki klub

Katarina Rigler Šilc
računalnikarka; izb. pr.: nemščina

Nika Kovačec
laborantka.