Učitelji na predmetni stopnji

Nina Hvala Klančič – razredničarka 6. a
matematika, tehnika in tehnologija

Lidija Stanič – razredničarka 6. b
slovenščina

Nina Bokalič – razredničarka 7. a
slovenščina

Tanja Trpin Mandelj – razredničarka 7. b
angleščina

Lorin Möscha – razrednik 8. a
šport; izb. pr.: izbrani šport – odbojka

Zdenka Ožinger Hrovat – razredničarka 8. b
slovenščina, domovinska in državljanska kultura in etika

Ines Štular  razredničarka 9. a
matematika; izb. pr.: klekljanje 1, 2 in 3

Danijela Jerina – razredničarka 9. b
geografija, zgodovina

Nina Zadel
fizika, matematika

Tina Fekonja
angleščina; izb. pr.: francoščina

Dalila Beus
glasbena umetnost, pevski zbori, izb. pr.: ansambelska igra

Vlado Štribl
matematika, računalnikar; izb. pr.: urejanje besedil, multimedija; neobv. izb. pr.: računalništvo

Barbara Tacar
likovna umetnost; izb. pr.: likovno snovanje 1, 2 in 3

László Herman
tehnika in tehnologija; izb. pr.: obdelava gradiv – les, umetna mase, kovine

Maruša Hribar
angleščina

Tina Marjanović
angleščina

Natalija Lampič
zgodovina; izb. pr.: nemščina; neobv. izb. pr.: nemščina

Biljana Krumpak
šport; izb. pr.: šport za sprostitev; neobv. izb. pr.: šport

Sonja Vidrih
biologija, naravoslovje

Janez Podgoršek
šport

Katarina Rigler Šilc
računalnikarka; izb. pr.: nemščina

Karin Starc
biologija, vodja šolske prehrane, laborantka, gospodinjstvo, izb. pr.: načini prehranjevanja

Nika Kovačec
laborantka, kemija, naravoslovje; izb. pr.: poskusi v kemiji