Dan slovenske hrane: Tradicionalni slovenski zajtrk

15.11.2018
V petek, 16. 11. 2018, bo potekal vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk.
Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je izobraževati, obveščati in ozaveščati učence ter vzporedno tudi širšo javnost o:
- pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
- pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora,
- pomenu domače pridelave in predelave hrane,
- pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in
racionalnem ravnanju z embalažo,
- pomenu gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Iz zdravstvenega vidika se priporoča uživanje sezonske zelenjave in sadja iz lokalnega okolja, saj sta običajno bolj dozorela, imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost.
Na ta dan bodo učenci naše šole dobili v času malice bio pirin kruh, maslo in med iz ekološke pridelave, domače nehomogenizirano mleko in bio jabolko. Vsa živila so slovenskega izvora.

Vodja projekta: Karin Starc