Izbirni predmeti za šolsko leto 2019/20

6.5.2019
Učenci 2. in 3. triade bodo v teh dneh pričeli postopek izbire izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/20. Učenci 2. triade bodo prijavnice prejeli na papirju, za učence 3. triade pa bo postopek izveden s pomočjo eAsistenta. Kontaktna oseba za izbor izbirnih predmetov je svetovalna delavka Uršula Mavrič (ursula.mavric@o-ledina.si, 01 / 230 76 58).

V nadaljevanju podajamo več informacij.


A. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

- Dopis za 7., 8. in 9. razred
- Seznam izbirnih predmetov
- Opisi izbirnih za 7. razred
- Opisi izbirnih za 8. razred
- Opisi izbirnih za 9. razred

Vloga za oprostitev sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih.


B. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

- Dopis za neobvezne izbirne predmete
- Dopis in prijavnica za 1. razred
- Prijavnica in opisi za 4. razred
- Prijavnica in opisi za 5. razred