Dan slovenske hrane – Tradicionalni slovenski zajtrk, 15. 11. 2019

11.11.2019
V petek, 15. 11. 2019, bo potekal vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk.
Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je izobraževati, obveščati in ozaveščati učence ter vzporedno tudi širšo javnost o:
- pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
- pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora,
- pomenu domače pridelave in predelave hrane,
- pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in
racionalnem ravnanju z embalažo,
- pomenu gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.
Iz zdravstvenega vidika se priporoča uživanje sezonske zelenjave in sadja iz lokalnega okolja, saj sta običajno bolj dozorela, imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost.
Zdravo in uravnoteženo prehranjevanje tekom celega življenja pozitivno vpliva na kakovost bivanja, na dobro prehranjenost ter zdravje in počutje posameznika. Dejavniki, ki varujejo naše zdravje, so zdrave prehranjevalne navade, ki med drugim temeljijo tudi na rednem in zadostnem uživanju zelenjave in sadja.

Na ta dan bodo učenci naše šole dobili ob 8.30 bio pirin kruh, maslo in med iz ekološke pridelave, domače nehomogenizirano mleko in bio jabolko. Vsa živila so slovenskega izvora.

Vodja projekta: Karin Starc