V šolske klopi se vračajo devetošolci

24.5.2020
Jutri, 25. 5. 2020, se učenci 9. razreda ponovno vračajo v šolo. Da bi prehod v zadnje obdobje šolskega leta in osnovnošolskega izobraževanja tekel čim bolj mirno, vam pošiljamo nekaj ključnih informacij in napotil.

- V šolo prihajajo le zdravi otroci. V skladu z navodili NIJZ mora šola obvezno pridobiti podpisano izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (izjava je v prilogi), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Izjavo naj vaš otrok odda učitelju prvi dan 2. šolsko uro, torej v ponedeljek, 25. 5. 2020. Skenirano ali fotografirano izjavo lahko pošljete razredničarki po e-pošti.
- Oblikovali smo tri učne skupine v skladu z navodili (do 15 učencev). Skupine so oblikovane tako, kot so učenci razdeljeni v malih učnih skupinah. Učenci posamezne skupine se tekom dneva ne menjavajo in ostajajo vse ure pouka v isti učilnici. Urnik je v priponki. Pouk se vsak dan začne 2. šolsko uro, torej ob 9.15.
˗ Učenci prinesejo zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, podobna oblika zaščite), ki jo nosijo v šoli, kadar so izven matične učilnice učne skupine. Dosledno naj upoštevajo varnostne ukrepe (temeljito umivanje rok, higieno kašlja, razdalja vsaj 1,5 metra itd.).
˗ V šolo naj vsak dan prinesejo potrebščine za vse predmete po urniku, plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje ter dodatna oblačila (ker se bodo učilnice veliko zračile). Copatov ne potrebujejo, saj bodo lahko tudi v učilnicah obuti v svoje čevlje. Vse stvari naj imajo ves čas pri sebi. Garderobnih omaric naj ne uporabljajo.
˗ Organizirali bomo malico in kosilo. Upoštevali bomo, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil naročen že pred zaprtjem šole (na dan 13. 3. 2020) oziroma v skladu s spremembami, ki ste jih ali jih boste sporočali.

Učitelji se veselijo ponovnega srečanja z učenci.