Nacionalno preverjanje znanja

30.4.2021
V torek, 4. maja 2021, bo potekalo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine za učence 6. in 9. razreda, v četrtek, 6. maja 2021, preverjanje znanja iz matematike za učence 6. in 9. razreda ter v ponedeljek, 10. maja 2021, preverjanje znanja iz angleščine za učence 6. razreda in biologije (tretji predmet) za učence 9. razreda. Učenci bodo preizkuse reševali v papirnati obliki.
Nacionalno preverjanje znanja je za šestošolce in devetošolce obvezno, naknadnega ni.

Učenci 6. in 9. razreda pridete na dan preverjanja v šolo ob 8.00. Razporeditev učilnic, v kateri boste preverjali znanje, bo na vidnem mestu.
Ob 8.15 boste skupaj z nadzornimi učitelji vstopili v učilnico, kjer boste razvrščeni po priloženem sedežnem redu in seznanjeni z navodili.
Učenci pričnete s preverjanjem ob 8.30 in pišete 60 minut brez odmora.

Učenci 6. in 9. razreda imate po končanem preverjanju dejavnosti ali pouk po prilagojenem urniku. O tem boste sproti obveščeni v eA in na oglasni deski. Vse dejavnosti za prihodnji teden pa so že objavljene na oglasni deski v MS Teams.
Učenci 7. in 8. razreda imate pouk po prilagojenem urniku.

NPZ bo potekalo v skladu s trenutnim stanjem in navodili NIJZ.

Vsem učencem želimo veliko uspeha.