Dan slovenske hrane - Tradicionalni slovenski zajtrk

17.11.2021
Tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 19. 11. 2021, obeležili Dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ).
Slogan letošnjega Tradicionalnega slovenskega zajtrka je »Zajtrk s sadjem – super dan!«.

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je izobraževati, obveščati in ozaveščati učence ter vzporedno tudi širšo javnost o: - pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
- pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora,
- pomenu domače pridelave in predelave hrane,
- pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo,
- pomenu gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

O vsem tem bomo na naši šoli spregovorili z učenci na razrednih urah.
Na ta dan bodo učenci naše šole dobili v času malice bio pirin kruh, maslo in med iz ekološke pridelave, domače nehomogenizirano mleko in bio jabolko. Vsa živila so slovenskega izvora.

Naša šola se bo letos pridružila vseslovenski akciji priprave tradicionalnega slovenskega kosila, ki bo na jedilniku od 15. do 19. novembra. Prilagojena tedenska ponudba kosil, bo vključevala lokalne jedi iz svežega ali kislega zelja in repe, ki so v tem letnem času tudi pogosta sezonska jed.

Cilj Tradicionalnega slovenskega kosila je spoznavati pridelavo in predelavo zelja in repe (npr. konzerviranje s kisanjem) ter spodbujati njuno uživanje, saj so zelenjavne jedi med mladimi še vedno manj priljubljene.
Vodja projekta: Karin Starc,
Organizatorica šolske prehrane