Nacionalno prevajanje znanja

26.4.2022
Takoj po prvomajskih počitnicah bodo učenci 6. in 9. razreda pisali nacionalno preverjanje znanja po naslednjem razporedu:
- v sredo, 4. 5. 2022, slovenščina za 6. in 9. razred,
- v petek, 6. 5. 2022, matematika za 6. in 9. razred,
- v torek, 10. 5. 2022, angleščina za 6. razred in geografija za 9. razred.

Nacionalno prevajanje znanja se opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je za učence obvezno.
Na isti dan učenec opravlja znanje le iz enega predmeta. Preverjanje se pri posameznem predmetu opravlja pisno. Vsi učenci opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz določenega predmeta istega dne ob isti uri.
Opravljanje NPZ se bo na osnovni šoli Ledina pričelo ob 8.45. Učenci pridejo v šolo ob 8.30.
Staršem in učencem 6. in 9. razredov bodo omogočeni vpogledi v ovrednotene preizkuse in izpise dosežkov preko spletnega portala http//npz.ric.si.
Za učence 9. razreda bo vpogled možen od 31. 5. do 3. 6. 2022, za učence 6. razreda pa od 7. 6. do 10. 6. 2022.

Več informacij lahko pridobite na http://www.ric.si.

Učence 7. in 8. razreda bodo razredniki obvestili o dejavnostih in prilagojenem urniku v času pisanja nacionalnega preverjanja znanja.

Katarina Rigler Šilc
pomočnica ravnateljice