Prevzem spričeval

22.6.2022
Učence, ki ne boste uspeli prevzeti spričevala na zadnji šolski dan, obveščamo, da Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19, 36/19 in 56/22) v 14. členu določa naslednje:
“Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.”

Prevzem spričevala bo na naši šoli možen v času uradnih ur, od 9.00 do 13.00, v tajništvu šole.

Želimo vam miren in uspešen zaključek šolskega leta ter dolge, zabavne in brezskrbne počitnice.

Vodstvo šole