Dan slovenske hrane Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ) – 18. 11. 2022

10.11.2022
Tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 18. 11. 2022, praznovali dan slovenske hrane in izvedli že dvanajsti Tradicionalni slovenski zajtrk. Osrednja tema, ki jo bomo tokrat izpostavili, je mleko in mlečni izdelki.
Slogan letošnjega Tradicionalnega slovenskega zajtrka je »Zajtrk z mlekom – super dan!«.
Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je izobraževati, obveščati in ozaveščati učence ter vzporedno tudi širšo javnost o:
  • pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
  • pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora,
  • pomenu domače pridelave in predelave hrane,
  • pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo,
  • pomenu gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.
O vsem tem bomo na naši šoli spregovorili z učenci na razrednih urah.

Na ta dan bodo učenci naše šole dobili v času malice bio ovseni mešani kruh, maslo in med iz ekološke pridelave, domače nehomogenizirano mleko in jabolko. Vsa živila so slovenskega izvora.

Na šoli bomo na ta dan pripravili tudi tradicionalno slovensko kosilo, ki bo vključevalo lokalno kislo repo, ki je v tem letnem času tudi pogosta sezonska jed. Cilj Tradicionalnega slovenskega kosila je spoznavati pridelavo in predelavo zelja in repe (npr. konzerviranje s kisanjem) ter spodbujati njuno uživanje, saj so zelenjavne jedi med mladimi še vedno manj priljubljene.

Vodja projekta: Karin Starc,
organizatorica šolske prehrane