Interesne dejavnosti v šolskem letu 2023/2024

15.9.2023
Dragi učenci, spoštovani starši,
kot smo vas že seznanili, bomo v ponedeljek, 18. 9. 2023, začeli z izvajanjem interesnih dejavnosti. Na šoli smo se potrudili z naborom in ponudili različne interesne dejavnosti, ki pomagajo učencem pri sprostitvi in poglabljanju na področjih, pri katerih želijo pridobiti nova znanja in izkušnje. Na predstavitvi interesnih dejavnosti ste prejeli informacije o vadbi in pogojih.

Preden se za interesno dejavnost odločite, se pogovorite. Razmislite, da ne bo dejavnosti preveč. V primeru, da bi želeli otroka med šolskim letom odjaviti od posamezne interesne dejavnosti, vas prosimo, da pisno obvestite razrednika ali mentorja.

Če bo k dejavnosti prijavljenih premalo učencev, te dejavnosti ne bomo izvajali razen v izjemnih primerih zaradi vsebine same dejavnosti. Zaradi usklajevanja in organizacije bodo nekateri termini izvajanja posamezne dejavnosti določeni kasneje.
 
Posredujemo vam urnik in kontaktne naslove, na katere se lahko obrnete v primeru dodatnih vprašanj. Prijavnice oddajte izvajalcem.

Želimo vam uspešen izbor.

Vodstvo šole