Prevzem spričeval po 24. 6. 2024

20.6.2024
Učenci bodo spričevala prejeli v ponedeljek, 24. 6. 2024. V skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovno šolo (14. člen) vas obveščamo, da je prevzem spričeval učencev, ki zadnji dan pouka ne bodo prisotni v šoli, možen od 26. do 28. 6. 2024 med 8.00 in 13.00 ter v delovnih dneh od 16. do 20. 8. 2024 med 8.00 in 13.00 v tajništvu šole.
Spričevala lahko prevzamejo samo učenci ali starši oz. zakoniti zastopniki.

Učencem želimo prijetne, varne in brezskrbne počitnice.

Vodstvo šole