Tradicionalni slovenski zajtrk na OŠ Ledina

15.11.2011
OŠ Ledina se je pridružila projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, vključile pa so se tudi druge organizacije, med njimi Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo.

Osnovni cilj projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo se mladino in tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za širše okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in širšega okoljskega pomena. Pomemben poudarek je tudi na splošnem ozaveščanju mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja splošnih športnih aktivnostih.

Prvič se bo projekt izvedel 18. novembra 2011 in bo potekal tudi v naslednjih letih. Na ta dan bodo učenci naše šole ob 8.15 zajtrkovali izključno slovensko hrano. Primarni proizvajalci in podjetja živilsko-predelovalne industrije pa bodo za zajtrk podarila osnovna živila (med, kruh, mleko in jabolka slovenskega izvora).

Vodji projekta: Natalija Rožnik in Blaženka Alič

http://www.tradicionalni-zajtrk.si/

Zgibanka Tradicionalni slovenski zajtrk na OŠ Ledina
Časopis vseslovenskega projekta Tradicionalni slovenski zajtrk