Dobronamerni nakup voščilnic ekošol

24.11.2011
V šolskem letu 2010/2011 smo sodelovali na likovnem natečaju slovenskih Ekošol na temo prednovoletni in zimski čas z likovnimi izdelki učencev OŠ Ledina. Na spletnem portalu Oskrbovalec v oblakih lahko naročite novoletne voščilnice z motivi naših učencev.
Osnovna ideja Zelene oskrbe je, da se prihranek, ki se ga doseže ob tej oskrbi, namensko evidentira in porabi za razvoj, ki prinaša dolgoročne rezultate. Nov pristop dobronamerne prodaje je tako v skladu s smernicami strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo in hkrati sledi zelenim javnim naročilom ter stroškovni učinkovitosti.
Z nakupom boste prispevali ekoevro na ekoračun šole, ki jo obiskuje avtor.

Koordinatorica likovnega natečaja »Prednovoletni čas« na OŠ Ledina:
Zvonka Rožanec

Celo obvestilo
Oskrbovalec v oblakih